Změna telefonního čísla +420 739 023 093 a e-mailu jidelna@sjchocen.cz. Denní přihlášky a odhlášky v naléhavém případě pouze do 7,00 hod.ráno. Školní jídelna je otevřena od 11,00 - 14,00 hod.Výdej obědů pro veřejnost do jídlonosičů a na talíř od 11,00 až 11,30 hod. Dětem,první den nemoci pouze obědy do jídlonosičů od 11,00 - 11,30 hod. Od 1.1.2022 se mění ceny obědů - viz. vnitřní řád školní jídelny.