Denní přihlášky a odhlášky v naléhavém případě pouze do 7,00 hod.ráno. Školní jídelna je otevřena od 10,45 - 14,00 hod.Od 17.5.2021 výdej obědů pro veřejnost pouze do jídlonosičů u hlavního vchodu od 10,45 až 11,30 hod. Strávníci při vstupu do jídelny musí použít dezifekci na ruce.Vstup do jídelny je povolen pouze s respirátorem na ústech a nosu. Cizím osobám je vstup do prostor jídelny ZAKÁZÁN !!! Žáci v prezenční výuce, zaměstnanci škol mohou konzumovat jídlo v prostorách školní jídelny. Každý strávník si obědy přihlašuje a odhlašuje sám.Výdej obědů ve školní jídelně Kollárova od 11,30 - 13,00 hod.Objednávky na 17.5.2021 bude možno uskutečnit do neděle 16.5.2021 do 19,00 hod.